More Dutch for Ann

     

Hello my love.

= Hallo mijn lief

I missed you so much

= Ik miste je zo erg

I want to kiss you all over

= Ik wil je overal kussen

I can't wait till we finally meet

= Ik kan niet wachten tot wij elkaar eindelijk ontmoeten

I want to marry you

= Ik wil met je trouwen

You're so weet

= Je bent zo lief

Where did you go?

= Waar ben je geweest?

I only know a little Dutch, let's speak English

= Ik ken maar een beetje Nederlands, laten we Engels spreken

I'm not from Holland, I have been there though

= Ik kom niet uit Nederland, maar ik ben er wel geweest

I love you so much, talk to you tomorrow...kiss

= I hou zoveel van jou, ik spreek je morgen....kusje
back to startpage