More Dutch for Käthe

I'm so happy I can finally meet you!

= Ik ben zo blij dat ik je eindelijk kan zien!

I love you Johan, my love for you is deeper than the deepest ocean, I always will love you

= Ik hou van je Johan, mijn liefde voor jou is dieper dan de diepste oceaan, ik zal altijd van je houden

I'll be in the Netherlands for 30 days

= Ik zal 30 dagen in Nederland zijn

*waiting for my love*

= *wachtend op mijn lief*

*waiting for my Dutch prince*

= *wachtend op mijn Nederlandse prins*

*love my Dutch prince*

= *houd van mijn Nederlandse prins*

*love my Dutch treat

= *houd van mijn Nederlandse traktatie*

Finally! You're back ... I missed you so much... *big kiss*

= Eindelijk! Je bent terug ... ik heb je zo erg gemist...*grote kus*

Stop talking in Dutch about me

= Stop in Nederlands over mij te praten!

I only know a few sentences in Dutch ... and some basic words...

= Ik ken maar enkele zinnen in het Nederlands ... en enkele basis woorden...

I'm just learning! So please speak English

= Ik ben het net aan het leren! Spreek daarom alsjeblieft Engels
back to startpage