More Dutch for Nancy

Get well soon

= Wordt gauw beter

I send you many happy smiles and warm hugs

= Ik stuur je vele gelukkige glimlachen en warme omhelzingen

Greetings from my cats to Nikkie and Ayla

= Groetjes van mijn poezen aan Nikkie en Ayla

The Hat

= De Hoed
back to startpage