More Dutch for Zoe
The Spanish text is translated into Inglish by Juan Mendoza from Mexico
The text is very romantic and difficult to translate. The Dutch sentences have no sound.

Tu vida y la mia son como afluentes, curiosamente desembocan en el mismo mar

=

Your life and my life are like rivers, curiously flow into the same sea

= Jouw leven en mijn leven zijn als rivieren, die nieuwsgierig in dezelfde zee stromen

Me guserìa conocerla pronto y poder cocinar alg&uacuten plato tìpico

=

I would like to meet you soon and be able to cook some typical plate.

= Ik zou je spoedig willen ontmoeten en in de gelegenheid zijn een typische maaltijd voor je te koken

Pero creo la conozco porque he oido hablar muy bien de usted

=

But I think I already know you because I had heard of you very well

= Maar ik denk dat ik je al ken omdat ik veel goeds over je heb gehoord
back to startpage