More Dutch for Andrew

Give me my money!

= Geef me mijn geld!

I count to five!

= Ik tel tot vijf

I get you guys Brits!

= Ik krijg jullie wel Britten
back to startpage