This is a Test. All Crossroads Café images and text are the property and copyright of Heinle & Heinle Publishers
Verklarende woordenlijst   Glossary (For sound click on links.)
inspecteren: iets nauwkeurig bekijken. Inspecteer deze kelner alstublieft. Ik geloof niet dat hij correct is.   inspect: to look at something closely. Please inspect this waiter. I don't think he is correct.
inspectie: onderzoek. Zijn inspectie van het gebouw was erg volledig.   inspection: examination. His inspection of the building was very complete.
inspecteur: een persoon die naar problemen zoekt. Inspecteurs van de stad inspecteren de electriciteit en het loodgieterswerk in nieuwe gebouwen.   inspector: a person who looks for problems. City inspectors look at electricity and plumbing in new buildings.
leugen: niet de waarheid. Zij vertelde een leugen over haar leeftijd. Zij is niet 39. Zij is 45.   lie: not the truth. She told a lie about her age. She isn't 39. She's 45.
fout: iets verkeerd. Je maakte een fout op mijn rekening. Het is niet 25 Euro. Het is 20 Euro.   mistake: something wrong. You made a mistake on my bill. It isn't 25 Euro . It's 20 Euro.
rapport: officieel geschreven informatie. Haar rapport was zo goed dat haar baas haar promoveerde.   report: official written information. Her report was so good her boss promoted her.
overtreding: regels niet volgen. I k kreeg een bon voor een parkeer-overtreding. Ik parkeerde bij een brandkraan.   violations: not following rules. I got a ticket for a parking violation. I parked next to a fire hydrant.
BackarrowTell the Story  

Build Your VocabularyForwardarrow