Antwoord/Answer

Where do the parents think?

De ouders van Henry denken dat hij de hele dag op school zit.


The parents of Henry think he is in school all day .

Backarrow
Picture 12